FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)




Data: ........................................



Adresat:

Kompranet.pl Sebastian Mróz Sp. J.

ul. Jana z Kolna 1/S6

83-000 Pruszcz Gdański

e-mail: biuro@toys4boys.pl

tel.: 58 585 80 23




Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:

.............................................................................................................................................................................




Data odbioru towaru: ........................................


Imię i nazwisko Kosumenta: ......................................................


Adres Konsumenta: .....................................................................................................................................


Nr paragonu/faktury lub nr zamówienia: .............................................................

(podanie powyższego nie jest konieczne)


Przyczyna zwrotu towaru:


….............................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................




(podanie przyczyny zwrotu towaru jest dobrowolne i służy jedynie celom statystycznym i ulepszeniu funkcjonowania sklepu)






....................................................

Podpis Konsumenta

(tylko jeżeli formularz przesyłany jest w wersji papierowej)