REGULAMIN toys4boys.pl


Informacje o oferowanych przez Sklep produktach i zasadach ich nabywania udzielane na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121).INFORMACJE OGÓLNE


1. Właścicielem Sklepu internetowego jest firma Kompranet.pl Sebastian Mróz Spółka Jawna, z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Jana z Kolna 1/S6, kod pocztowy 83-000, NIP: 604-015-44-16.


2. Wszystkie ceny podane w serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki, które ponosi Klient, chyba że niniejszy regulamin lub umowa sprzedaży stanowi inaczej.


3. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe, wolne od wad i są objęte 24-miesięczną gwarancją realizowaną przez Sklep lub autoryzowane punkty producenta.


4. Klient może szybko i efektywnie kontaktować się z toys4boys.pl w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: [email protected] oraz telefonicznie, dzwoniąc na numer: 58 554 66 33 w godz. 09:00-16:00 w dni robocze. Adres do korespondencji: ul. Jana z Kolna 1/S6, 83-000 Pruszcz Gdański.

5. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przez konsumenta rozumie się Klientowi będącego osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową jak również osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

6. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przez treści cyfrowe rozumie się dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, którymi mogą być przykładowo programy komputerowe, aplikacje, pliki muzyczne i audiowizualne, e-booki.

7. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przez usługi cyfrowe rozumie się usługę pozwalająca Klientowi na wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie danych lub dostęp do nich w postaci cyfrowej, wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Klienta czy też innych użytkowników tej usługi, jak również inne formy interakcji przy pomocy takich danych.

 
ZAMÓWIENIA


1. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie internetowym przyjmowane są za pośrednictwem sieci Internet poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej Sklepu lub telefonicznie pod numerem telefonu: 58 554 66 33.


2. Zamówienia za pośrednictwem sieci Internet można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia telefoniczne można składać w dni robocze w godzinach od 09:00 do 16:00. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14:00, w soboty oraz w niedziele i święta, realizowane są w najbliższym dniu roboczym.


3. Do złożenia zamówienia nie jest wymagana rejestracja (logowanie) Kupującego. W przypadku chęci rejestracji wymaga się podania adresu e-mail (loginu) oraz ustawienia hasła. Po zarejestrowaniu, dla Klienta tworzone jest konto umożliwiające śledzenie stanu zamówienia, rejestrowanie historii zamówień itp.


4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z prowadzenia dla niego konta poprzez jego usunięcie lub wysłanie wiadomości e-mail z żądaniem usunięcia konta na adres: [email protected].


5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na wskazany przez niego adres e-mail, automatycznie generowany przez Sklep list elektroniczny ze szczegółami zamówienia.


6. Zawarcie umowy pomiędzy Sklepem a Klientem następuje w momencie kliknięcia przez Klienta przycisku oznaczonego „Potwierdzam zamówienie”, co oznacza złożenie zamówienia (z prośbą o jego zapłatę, również w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze). Przedmiotem umowy sprzedaży jest towar wymieniony w zamówieniu.


7. W Sklepie przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania paczki ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.


8. Zamówienia dokonane do godziny 14:00 wysyłane są w ten sam dzień, o ile zamówiony towar znajduje się w magazynie (informacja o terminie wysyłki jest umieszczona przy konkretnym produkcie). W wyjątkowych sytuacjach przesyłka jest nadawana w następnym dniu roboczym.


9. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

a) w przypadku zamówień płatnych za pobraniem – niezwłocznie po kliknięciu przez Klienta przycisku „Potwierdzam zamówienie”,

b) w przypadku zamówień płatnych przez jednego z dostępnych na stronie agentów rozliczeniowych (PayU lub PayPal) - w chwili autoryzacji transakcji (maksymalnie do godziny od momentu zapłaty),

c) w przypadku zamówień płatnych przelewem - w chwili wpływu należności na konto toys4boys.pl (najczęściej jest to kolejny dzień roboczy).


10. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w przepisach prawa polskiego, m.in. w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121) oraz ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827).


11. Do każdego zamówionego produktu dołączany jest paragon lub, na życzenie, faktura VAT.12. Numer rachunku bankowego do zamówień dla przelewów zwykłych: BNP Paribas: 10 1750 1325 0000 0000 2892 0644

 

13.

a) Sprzedający stosuje rabaty cenowe stałe oraz okresowe jak również incydentalne.  Warunki uzyskania rabatu wyświetlone są każdorazowo w ofercie usługi lub są dostępne w opisie danej akcji rabatowej na stronie sklepu.

b) W przypadku stosowania rabatu Sprzedawca podaje obok informacji o obniżonej cenie informacji o najniższej cenie produktu, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli produkt jest w sprzedaży krócej niż 30 dni Sprzedawca podaje informację o najniższej cenie jaka obowiązywała od momentu, gdy produkt trafił do sprzedaży.

 

c) Poza przypadkami wskazanych wyżej akcji rabatowych, Sprzedawca nie stosuje automatycznego profilowania klientów i nie zmienia cen oferowanych produktów automatycznie na podstawie danych klienta.

14. Sprzedawca wyświetla recenzje produktów oraz opinie o sklepie. Recenzje i opinie o sklepie pochodzą wyłącznie od Klientów i dodawane są we współpracy z serwisem www.ekomi-pl.com – na zasadach wskazanych i weryfikowanych przez ten serwis. Opinie o produktach pochodzą od Klientów zarejestrowanych oraz niezarejestrowanych – Klient ma możliwości wystawienia recenzji co do każdego z produktów. Sprzedawca nie publikuje lub usuwa recenzje nieadekwatne – w szczególności umieszczone pomyłkowo lub w inny sposób naruszające Regulamin lub przepisy powszechnie obowiązujące. Recenzje i opinie nie są weryfikowane w inny sposób.

 

 

WYSYŁKA


1. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej (GLS lub InPost).


2. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy.


3. Czas dostawy uzależniony jest od wyboru pośrednika i wynosi przeważnie:

a) Poczta Polska - 1-2 dni robocze (przesyłka Kurier48h),
b) Kurier GLS – na drugi dzień roboczy po wysyłce,

c) InPost – przesyłka w paczkomacie 1-2 dni po wysyłce,
UWAGA: w miesiącach listopad-grudzień dostawa może potrwać nieco dłużej!


4. Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski wynosi (niezależnie od liczby zamówionych produktów):

a) Poczta Polska - 12 zł,

b) Kurier GLS - 12 zł,

c) InPost – 12 zł.
W przypadku przesyłki za pobraniem należy doliczyć 8 zł do kosztów dostarczenia przez wybranego przewoźnika.


5. W przypadku zamówienia o wartości powyżej 100 zł Sklep pokrywa koszty przesyłki.


6. Sklep pobiera opłatę za ponowną wysyłkę wg obowiązującego cennika w przypadku gdy Kupujący błędnie wypełnił adres jej doręczenia lub z innej przyczyny zależnej od Kupującego niemożliwe było dostarczenie przesyłki.


7. Z nami kupujesz bezpiecznie - jeżeli Twoja przesyłka zaginie, to wyślemy Ci ją ponownie.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.


2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy ze wskazaniem numeru konta do dokonania zwrotu należności, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłanie go dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.: wiadomością e-mail na adres [email protected], w formie pisemnej na adres Jana z Kolna 1/S6, 83-000 Pruszcz Gdański.


3. Formularz odstąpienia od umowy można pobrać tutaj.


4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

- dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez toys4boys.pl oraz

- bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),

- kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter, rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

 

5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem umów:

a) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

b) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

e) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;

f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g) zawartej w drodze aukcji publicznej;

h) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie;

i)  oświadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.


6. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar toys4boys.pl niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 dni na adres toys4boys.pl. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez toys4boys.pl, przy zachowaniu w/w terminów. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.


7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do toys4boys.pl w stanie niezniszczonym.


8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


9. Toys4boys.pl, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. toys4boys.pl dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


10. Jeżeli toys4boys.pl nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


11. Toys4boys.pl nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.


12. Zamówienia zrealizowane za pomocą bonu, przy płatności bonem, nie są objęte prawem zwrotu towaru.SPOSÓB ZAŁATWIENIA REKLAMACJI1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia towaru lub usługi zgodnego z umową.
2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. W razie stwierdzenia występowania niezgodności towaru lub usługi z umową Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w przepisach ustawy Prawa Konsumenta – art. 43a i nast. (dla Konsumentów) oraz art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego dla przedsiębiorców.

3. Zgłoszenie reklamacyjne niezgodności towaru z umową powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:
a. imię i nazwisko,

b. numer zamówienia,

c. opis wady towaru z umową,

d. datę zakupu,

e. żądania.

Można wykorzystać formularz reklamacyjny tutaj

  1. Reklamacje można składać mailowo pod adresem: [[email protected]]
  2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.

 

4. Wzór formularza reklamacyjnego dostępny tutaj.POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu Kupujący powinien posiadać: przeglądarkę internetową Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2 oraz włączoną obsługę Java Script.

2. W sprawach dotyczących danych osobowych ma zastosowanie Polityka prywatności. Zachęcamy również do zapoznania się z komunikatem o Danych osobowych.

3. O każdej zmianie regulaminu właściciel Sklepu internetowego powiadomi zarejestrowanych użytkowników poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian regulaminu, stosuje się postanowienia regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.


4. W razie powstania sporu, którego nie udało się rozwiązać poprzez porozumienie, sądem właściwym miejscowo dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla siedziby właściciela Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest konsument. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika praw konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.


5. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


6. W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy na adres [email protected].

 


Akceptuję
Rozdajemy ciasteczka każdemu kto odwiedzi naszą stronę zgodnie z Polityką Cookies! Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.