RegulaminCertyfikat Przyjazny Regulamin

Toys4boys.pl

 

Informacje o oferowanych przez Sklep produktach i zasadach ich nabywania udzielane na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121).

 

Regulamin sklepu Toys4Boys.pl

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu internetowego jest firma Kompranet Sebastian Mróz Sp.J, z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Jana z Kolna 1/S6, kod pocztowy 83-000, NIP: 604-015-44-16
 2. Wszystkie ceny podane w serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki, które ponosi Klient, chyba że niniejszy regulamin lub umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 3. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe, wolne od wad i są objęte 24 miesięczną gwarancją realizowaną przez Sklep lub autoryzowane punkty producenta.
 4. Klient może szybko i efektywnie kontaktować się Toys4boys.pl w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@toys4boys.pl oraz telefonicznie dzwoniąc na numer: 58 554 66 33 w godz. 08:00-16:00 w dni robocze. Adres do korespondencji ul. Jana z Kolna 1/S6, 83-000 Pruszcz Gański.

 

ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym przyjmowane są za pośrednictwem sieci Internet poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej sklepu lub telefonicznie pod numerem telefonu: 58 554 6633.
 2. Zamówienia za pośrednictwem sieci Internet można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia telefoniczne można składać w dni robocze w godzinach od 08:00 do 16:00. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14:00, w soboty oraz w niedziele i święta, realizowane są w najbliższym dniu roboczym.
 3. Do złożenia zamówienia nie jest wymagana rejestracja (logowanie) Kupującego. W przypadku chęci rejestracji - wymaga się podania adresu e-mail (loginu) oraz ustawienia hasła. Po zarejestrowaniu dla Klienta tworzone jest konto umożliwiające śledzenie stanu zamówienia, rejestrowanie historii zamówień, itp.
 4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z prowadzenia dla niego konta poprzez jego usunięcie lub wysłanie wiadomości e-mail z żądaniem usunięcia konta na adres: biuro@toys4boys.pl
 5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na wskazany przez niego adres e-mail, automatycznie generowany przez sklep, list elektroniczny ze szczegółami zamówienia.
 6. Zawarcie umowy pomiędzy Sklepem a Klientem następuje w momencie kliknięcia przez Klienta przycisku oznaczonego „Zatwierdź zamówienie”, co oznacza złożenie zamówienia (z prośbą o jego zapłatę, również w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze). Przedmiotem umowy sprzedaży jest towar wymieniony w zamówieniu.
 7. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia telefonicznie treść umowy sprzedaży jest niezwłocznie potwierdzana przez Toys4boys.pl poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta. (Wzór umowy do pobrania tutaj) Oświadczenie Konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od Toys4boys.pl Klient będący konsumentem prześle Toys4boys.pl oświadczenie o zawarciu umowy. W tym celu wystarczy odpowiedź na wiadomość e-mail Toys4boys.pl o treści np.: „Akceptuję warunki umowy”.
 8. W sklepie przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania paczki ze sklepu, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.
 9. Zamówienia dokonane do godziny 14:00 wysyłane są w ten sam dzień, o ile zamówiony towar znajduje się w magazynie. W wyjątkowych sytuacjach przesyłka jest nadawana w następnym dniu roboczym.

10.  Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

a) w przypadku zamówień płatnych za pobraniem - w chwili otrzymania przez Sklep dodatkowego ich potwierdzenia elektronicznego (kliknięcia w odpowiedni link) lub otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem złożonego zamówienia,

b) w przypadku zamówień płatnych serwisem Platnosci.pl (np. kartą kredytową, przelewem mTransfer, multiTransfer, itp.) - w chwili autoryzacji transakcji (ok. godzinę od momentu zapłaty)

c) w przypadku zamówień płatnych przelewem - w chwili wpływu należności na konto Toys4Boys.pl

11.  Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są  w przepisach prawa polskiego, m.in. w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121) oraz ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827).

12.  Do każdego zamówionego produktu dołączany jest paragon lub, na życzenie, faktura VAT.

13. Zamówienia zrealizowane za pomocą bonu, przy płatności bonem, nie są objęte prawem zwrotu towaru. 

 

WYSYŁKA

 1. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 2. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy.
 3. Czas dostawy uzależniony jest od wyboru pośrednika:
  a) Poczta Polska - czas dostawy - zwykle 1-2 dni robocze (przesyłka kurier48h) UWAGA: w miesiącach listopad-grudzień dostawa może potrwać nieco dłużej!
  b) Kurier - czas dostawy: zwykle do godz. 16:00 na drugi dzień roboczy od wysyłki (na adresy domowe dostawa nawet do godziny 19:00),
  c) Kurier z dostawą na sobotę: do godziny 16:00 w sobotę za dodatkową opłatą 20zł (zamówienia złożone najpóźniej w piątek do godz. 11:00),
 4. Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski wynosi (niezależnie od liczby zamówionych produktów):
  Poczta Polska - 5 zł (przesyłka priorytetowa, kurier48h),
  Paczkomaty - 9zł
  Poczta Polska - 12 zł (przesyłka priorytetowa, kurier48h za pobraniem),
  Kurier GLS - 12 zł,
  Kurier GLS - 19 zł (przesyłka za pobraniem).
 5. W przypadku zamówienia o wartości powyżej 299 zł sklep pokrywa koszty przesyłki.
 6. Sklep pobiera opłatę za ponowną wysyłkę wg obowiązującego cennika w przypadku gdy kupujący błędnie wypełnił adres jej doręczenia.
 7. Z nami kupujesz bezpiecznie - jeżeli Twoja przesyłka zaginie to wyślemy Ci ją ponownie.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:Toys4boys.pl niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.
  1. wiadomością e-mail, na adres biuro@toys4boys.pl,
  2. w formie pisemnej, na adres Jana z Kolna 1/S6, 83-000 Pruszcz Gdański
 3. Formularz odstąpienia od umowy można pobrać pod tutaj.
 4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
  - dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Toys4boys.pl oraz 
  - bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
  - kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Toys4boys.pl niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni na adres Toys4boys.pl.  Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Toys4boys.pl, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by  towar dotarł do Toys4boys.pl w stanie nie zniszczonym.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Toys4boys.pl, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Toys4boys.pl dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Jeżeli Toys4boys.pl nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Toys4boys.pl nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA REKLAMACJI

 1. Gdy towar posiada wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów o rękojmi zawartych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121) należy go odesłać na adres sklepu. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis stwierdzonych wad. Dodatkowe dołączenie dowód zakupu towaru lub jego kopii pozwoli na sprawniejsze załatwienie reklamacji.
 2. Zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy Toys4Boys.pl nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.
 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, Klient może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych administratorem danych osobowych jest Kompranet Sebastian Mróz Sp.J, z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Jana z Kolna 1/S6, kod pocztowy 83-000, NIP: 604-015-44-16
 2. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w celu realizacji umowy, której stroną jest Klient lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Klienta.
 3. Sprzedający może przetwarzać dane osobowe Kupującego, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sprzedającego, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, w szczególności celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług.
 4. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych klient ma prawo do wglądu oraz do modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie jak również żądania ich usunięcia z bazy danych.
 5. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu Kupujący powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2 oraz włączoną obsługę Java Script.
 6. O każdej  zmianie  Regulaminu  Właściciel sklepu internetowego powiadomi  zarejestrowanych Użytkowników poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu  wchodzą  w  życie  z  upływem  terminu  wypowiedzenia.  Do  zamówień złożonych  przed  wejściem  w  życie  zmian  Regulaminu,  stosuje  się  postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 7. W razie powstania sporu, którego nie udało się rozwiązać poprzez porozumienie, sądem właściwym miejscowo dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów,  których stroną jest konsument. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.
 8. W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy na adres biuro@toys4boys.pl.
 9. Wzór formularza reklamacyjnego dostępny tutaj.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO Toys4Boys.pl

 

Postanowienia ogólne

 

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest spółka KOMPRANET.PL SEBASTIAN MRÓZ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Pruszczu Gdańskim(adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Jana z Kolna 1/S6 , 83-000 Pruszcz Gdański ) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397634; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy - KRS; NIP 6040154416; REGON 221537111; adres poczty elektronicznej: biuro@toys4boys.pl - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

 

Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: http://www.toys4boys.pl/webpage/polityka-prywatnosci.html

 

Cel i zakres zbierania danych

 

Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

 

 1.  
  1. nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.

 

W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy wybranemu przewoźnikowi:

 

 1.  
  1. POCZTA POLSKA SA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000334972

  2. General Logistics Systems Poland sp. z o.o. z siedzibą w Głuchowo (adres siedziby: ul. Tęczowa 10, Głuchowo, 62-052 Komorniki), numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000005009.

 

W przypadku Klientów, którzy korzystają z płatności elektronicznych Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów jedynie agentowi rozliczeniowemu wybranemu przez Klienta i to jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Klienta płatności za ich pośrednictwem. Agentem rozliczeniowym dostępnym w Sklepie Internetowym jest:

 

 1.  
  1. PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

 

Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W wypadku Usługobiorców (Klientów) nie będących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

 

Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi Elektronicznej lub zawarciem Umowy Sprzedaży.

 

Podstawa przetwarzania danych

 

Korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz zawieranie umów o świadczenie Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub Umów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę zgodnie z Regulaminem Sklepu.

 

Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

 

 1.  
  1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.

  2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

 

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w punktach powyżej.

 

Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do:

 

 1.  
  1. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w powyższych punktach można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: biuro@toys4boys.pl albo pisemnie na adres Administratora.

 

Postanowienia końcowe

 

Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego.

 

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

 

 1.  
  1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

  2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o śœwiadczenie usług.

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.